top of page
  • Фото автораАнна Гонохова

Встановлення меж земельної ділянки: як і навіщо робити


Встановлення меж земельної ділянки необхідна річ для вирішення земельних конфліктів між сусідами. Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – це фактичне розташування поворотних точок меж земельної ділянки та закріплення їх межовими знаками на місцевості за допомогою геодезичних пристроїв. Основні випадки при яких необхідно встановлювати межі земельної ділянки: - придбання земельної ділянки новим власником; - під час проведення будівництва на ділянці; - при межових спорах із сусідніми землевласниками/землекористувачами; - пошкодження або втрата раніше встановлених межових знаків. 4 кроки для встановлення меж земельної ділянки

Крок 1

Власник земельної ділянки звертається до будь-якої землевпорядної організації або до мене (ФОП ГОНОХОВА Г.В. - сертифікований інженер- землевпорядник) та укладає договір на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). З переліком тих, хто сертифіковано надає відповідні послуги, можна ознайомитися у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, або у територіальному органі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Для укладення договору з землевпорядною організацією або ФОП необхідно надати такі документи: 1. Копію документа, що посвідчує особу та реєстраційного номера облікової картки платника податків; 2. Копію документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці (за наявності); 3. Копію документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку (за наявності); 4. Рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність або користування з викопіюванням, на якому зазначене її місце розташування.

Вартість та строки встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) встановлюються договором та залежить від складності землевпорядних робіт, площі земельної ділянки та інших факторів, які можуть бути відображенні в договорі.

Крок 2 Проведення підготовчих робіт, під час яких інженер-землевпорядник проводить збір та аналіз документації із землеустрою, правових підстав надання земельної ділянки у власність (користування), відомостей про наявність спірних питань щодо меж ділянки, даних Державного земельного кадастру тощо. Крок 3 Проведення топографо-геодезичних робіт, тобто виконання геодезичних зйомок на місцевості для визначення поворотних точок меж земельних ділянок та встановлення межових знаків. Передбачено, що закріплення межовими знаками меж земельної ділянки на місцевості здійснюється землевпорядною організацією або ФОП у присутності власника або користувача земельної ділянки та власників суміжних земельних ділянок або уповноважених ними осіб. Сусідів мають повідомити завчасно, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку проведення робіт. Повідомлення про дату і час проведення робіт надсилаються їм рекомендованим листом, кур’єрською поштою, телеграмою чи за допомогою інших засобів зв’язку, які забезпечують фіксацію такого повідомлення. Власники суміжних земельних ділянок, місце проживання яких невідоме, повідомляються про час проведення робіт із через оголошення у пресі за місцезнаходженням земельної ділянки. Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки може здійснюватися без сусідів, якщо вони були повідомлені і не з’явились, про що зазначається в акті приймання-передачі межових знаків на відповідне зберігання. Непогодження сусідами меж земельної ділянки не є підставою для відмови органами місцевого самоврядування затвердити технічну документацію на земельну ділянку та передати таку ділянку у власність заявника. В результаті закріплення земельної ділянки межовими знаками складається акт приймання – передачі межових знаків на зберігання. Крок 4 Проведення камеральних робіт – складання та оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості та закріплення їх межовими знаками.
3 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page